20/03/19  Tin tức - Sự kiện  282
Thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019 của cụm chuyên môn số 5 - cấp Tiểu học, chiều hôm nay ngày 20/3/2019 Trường Tiểu học Hương Bình đăng cai tổ chức giao lưu:  “Tuổi thơ khám phá” cho học sinh khối 4 và 5 của các trường trong cụm gồm: Tiểu học Hương Bình, Tiểu học Hương Giang và Tiểu học Hà Linh.
 01/03/19  Chuyên môn dạy học  66
Sau khi tham gia lớp tập huấn tại Phòng giáo dục đào tạo Hương Khê, hôm nay ngày 28/2/2019 đồng chí Ngô Thị Anh Tuấn triển khai tập huấn "Tổ chức hoạt động giáo dục tập thể và hoạt động NGLL theo định hướng phát triển năng lực ở trường Tiểu học"cho tất cả giáo viên của trường với các nội dung sau